តើ​មាន​អ្វី​ថ្មី​នៅ​ក្នុង Windows 10 Build 10547?

368083_original-1024x768

ថ្ងៃនេះ​ក្រុមហ៊ុន Microsoft បាន​ចេញ​នូវ​ Windows 10 Build 10547 សម្រាប់ Windows Insiders។ សម្រាប់​ Build ថ្មីនេះបាន​បញ្ចូល​នូវ​មុខងារ​ និង​លក្ខណៈ​ពិសេស​មួយចំនួន​ក្នុង Start Menu, Tablet Mode, និងមុខងារ​ផ្សេងៗ។ ខាងក្រោម​នេះជា​កំណែ​លម្អិត៖

Improvements to Start: The default for tile groups on Start is to have 3 columns of medium sized tiles, but we heard feedback from many Insiders who wanted the ability to have a 4th column as well, so they could have two wide or large sized tiles side by side in a group. In this build, you can enable this by going to the Settings app > Personalization > Start and enabling “Show more tiles”. And for the Insiders that want more than 512 tiles on Start; we now support up to 2048. Give it a try and let us know what you think.

start-more-tiles

Improvements to Tablet mode: When in Tablet mode, from Task View you can now snap apps to left and right, replace a previously snapped app with another (teeter) and swipe down to close an app.

Teeter

Many app updates: We’ve released many updates to our apps in Windows 10. For example – we’ve updated the Photos app to introduce a folder view that makes it easy for you to see your OneDrive and PC folders. The Xbox app has also received a pretty big update – you can read about it here from Xbox Wire. And many other apps such as Groove, Mail and Calendar and Maps have also received updates. Make sure to check the Store for updates, and send us feedback on these updated apps.

Other improvements: You can now turn off the Windows background picture in the sign-in screen if you want by going to the Settings app > Personalization > Lock screen and turning off “Show Windows background picture on the sign-in screen”.

Object RTC in Microsoft Edge: For developers, this build also includes a preview of Object RTC in Microsoft Edge. The ORTC APIs enable real-time audio and video communications directly inside Microsoft Edge without the need to install any plugins. You can learn more about how ORTC will work with Skype and Skype for Business over at the Skype blog, and developers can learn more about using these APIs at the Microsoft Edge Dev Blog.

Text input panel improvements: The text input panel now expands as you write to provide more space in Latin languages. The text input panel also no longer opens automatically when you are not in tablet mode or have an external Surface keyboard attached. Additional punctuation support has been added to the suggestions bar to make entering punctuation characters easier. Lastly, improvements have been made to help the suggestions be more relevant.   

Related Articles

Comments ()

អត្ថបទពេញនិយម

ព័ត៌មាន

ថ្ងៃទី ១៩ កញ្ញា ២០១៥

ម៉ោង ០៩:២៥ ព្រឹក

2235 ដង

ដោយ កុយ ទិត្យតារា

MCP, MCSA, MITE

អត្ថបទចុងក្រោយ

ក្រុមហ៊ុន Microsoft នឹង​បង្កើត Windows 10 Mobile ROMs សម្រាប់ទូរស័ព្ទ OnePlus 2, 3 និង Xioami Mi 5
តើមាន​អ្វីថ្មីនៅ​ក្នុង Windows 10 Mobile Redstone Build 14267.1004
Microsoft ចេញនូវ Build 10586.107 ថ្មីសម្រាប់ Windows 10 Mobile
ទូរស័ព្ទ​តំណើរ​ការ​ដោយ​ Windows 10 Mobile តំបូង​របស់ក្រុមហ៊ុន Vaio
Windows 10 Mobile ទទួលបាន​បច្ចុប្បន្នភាព​ថ្មី Build 10586.71
អ្នកអាច​ទាញយក Configuration Update សម្រាប់​ Windows 10 Mobile បានហើយ
Build ថ្មីរបស់ Windows 10 Mobile ឈ្មោះថា Redstone នឹង​ចេញ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗនេះ​​​​​​​​​​​​​​
វិធីសាស្រ្ត​ក្នុង​ការ​បង្កើត WiFi Hotspot នៅលើ Windows 10 ដោយ​មិនចាំបាច់ប្រើកម្មវិធីជំនួយ
Windows 10 Mobile នឹង​តំ​ណើរ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ប្រព័ន្ធវិភាគ 64-Bit ក្នុង​ពេលខាងមុខ
Microsoft ចេញ​កម្មវិធី Upgrade Advisor ដើម្បី​រៀបចំទូរស័ព្ទរបស់​អ្នក​សម្រាប់​ការ​តំឡើង Windows 10 Mobile
លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Windows 10 Mobile
PhoneDesigner រចនា​រូបរាង​ទាំង​ស្រុង​របស់ Lumia 850 តាម​អ្វី​ដែល​ទទួល​បាន​ចុងក្រោយ
លេចចេញរូបរាងទូរស័ព្ទ​ Lumia 850 ពណ៌​មាស
រូប​រាង​ទូរស័ព្ទ​ដែល​លេច​ចេញនៅ​ប្រទេស​ចិន អាច​ជា​ Lumia 850
លេច​ចេញ​រូប​រាង​របស់ Microsoft Lumia 850
Microsoft កំពុង​តេស្ត​នូវ Build ថ្មី 10586.17 ដែល​ដាក់​ឲ្យ​ update ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗនេះ
ក្រុម​ហ៊ុន Microsoft បង្ហោះបញ្ជីឈ្មោះ ម៉ាស៊ីនព្រីនធឺដែល​អាច​ប្រើ​បាន​ជាមួយនឹង Windows 10 Mobile
កាល​បរិច្ឆេទ​ការ Update របស់​ Windows 10 Mobile
កំណែ​ថ្មី​របស់​កម្មវិធី Movies & TV អាច​ឲ្យ​អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រាស់ Subtitle ប្រភេទឯកសារ SRT បាន
ក្នុង​សប្តាហ៍នេះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ Update ថ្មី​មួយ​ទៀត​សម្រាប់ Windows 10 Mobile របស់​អ្នក