អ្នកអាច​ទាញយក Configuration Update សម្រាប់​ Windows 10 Mobile បានហើយ

windows-10-mobile-configuration-update

ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន Microsoft បាន​ចេញ​នូវ​ Update ថ្មីមួយ​សម្រាប់ទូរស័ព្ទ​ទាំងអស់ ដែលកំពុង​តំណើរការ Windows 10 mobile ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រុម Insider Fast Ring ដែល​ការ​ធ្វើបច្ចុប្បន្នថ្មីនេះមានឈ្មោះថា Configuration Update.

ការ​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីនេះ​គឺ​ដើម្បី​រៀបចំទូរស័ព្ទ របស់អ្នក​ដើម្បី​ទទួលបាន​ការ​ធ្វើបច្ចុប្បន្នថ្មីៗទៀត ក៏​ដូចជាការ​ធ្វើឲ្យ​តំណើរការ​ក្នុង​ការ​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ក្រោយៗទៀត​កាន់តែ​មាន​ភាព​ប្រសើរឡើង។ ហើយចំពោះ​ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ Configuration Update នេះគឺពុំ​មាន​អ្វី​ថ្មីដែល​អ្នក​អាច​កត់​សម្គាល់​បាននោះឡើយ។

ខាងក្រោមនេះគឺ​ជា​ការអះអាង​ដែលទទួលបាន​ពីបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់​ប្រធានក្រុមលោក Gabriel Aul៖

windows-10-mobile-configuration-update-details

Related Articles

Comments ()

អត្ថបទពេញនិយម

ព័ត៌មាន

ថ្ងៃទី ៣១ មករា ២០១៦

ម៉ោង ១១:១០ ព្រឹក

4916 ដង

ដោយ កុយ ទិត្យតារា

MCP, MCSA, MITE

អត្ថបទចុងក្រោយ

ក្រុមហ៊ុន Microsoft នឹង​បង្កើត Windows 10 Mobile ROMs សម្រាប់ទូរស័ព្ទ OnePlus 2, 3 និង Xioami Mi 5
តើមាន​អ្វីថ្មីនៅ​ក្នុង Windows 10 Mobile Redstone Build 14267.1004
Microsoft ចេញនូវ Build 10586.107 ថ្មីសម្រាប់ Windows 10 Mobile
ទូរស័ព្ទ​តំណើរ​ការ​ដោយ​ Windows 10 Mobile តំបូង​របស់ក្រុមហ៊ុន Vaio
Windows 10 Mobile ទទួលបាន​បច្ចុប្បន្នភាព​ថ្មី Build 10586.71
អ្នកអាច​ទាញយក Configuration Update សម្រាប់​ Windows 10 Mobile បានហើយ
Build ថ្មីរបស់ Windows 10 Mobile ឈ្មោះថា Redstone នឹង​ចេញ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗនេះ​​​​​​​​​​​​​​
វិធីសាស្រ្ត​ក្នុង​ការ​បង្កើត WiFi Hotspot នៅលើ Windows 10 ដោយ​មិនចាំបាច់ប្រើកម្មវិធីជំនួយ
Windows 10 Mobile នឹង​តំ​ណើរ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ប្រព័ន្ធវិភាគ 64-Bit ក្នុង​ពេលខាងមុខ
Microsoft ចេញ​កម្មវិធី Upgrade Advisor ដើម្បី​រៀបចំទូរស័ព្ទរបស់​អ្នក​សម្រាប់​ការ​តំឡើង Windows 10 Mobile
លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Windows 10 Mobile
PhoneDesigner រចនា​រូបរាង​ទាំង​ស្រុង​របស់ Lumia 850 តាម​អ្វី​ដែល​ទទួល​បាន​ចុងក្រោយ
លេចចេញរូបរាងទូរស័ព្ទ​ Lumia 850 ពណ៌​មាស
រូប​រាង​ទូរស័ព្ទ​ដែល​លេច​ចេញនៅ​ប្រទេស​ចិន អាច​ជា​ Lumia 850
លេច​ចេញ​រូប​រាង​របស់ Microsoft Lumia 850
Microsoft កំពុង​តេស្ត​នូវ Build ថ្មី 10586.17 ដែល​ដាក់​ឲ្យ​ update ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗនេះ
ក្រុម​ហ៊ុន Microsoft បង្ហោះបញ្ជីឈ្មោះ ម៉ាស៊ីនព្រីនធឺដែល​អាច​ប្រើ​បាន​ជាមួយនឹង Windows 10 Mobile
កាល​បរិច្ឆេទ​ការ Update របស់​ Windows 10 Mobile
កំណែ​ថ្មី​របស់​កម្មវិធី Movies & TV អាច​ឲ្យ​អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រាស់ Subtitle ប្រភេទឯកសារ SRT បាន
ក្នុង​សប្តាហ៍នេះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ Update ថ្មី​មួយ​ទៀត​សម្រាប់ Windows 10 Mobile របស់​អ្នក